Naczepy do przewozu zwierzątNasze naczepy w zależności od potrzeb mogą być wyposażone w 1,2,3 lub 4 pokłady na których odbywa się transport zwierząt. Przestrzeń ładunkowa może wynosić 77m2 lub 94m2 lub 118m2 Wszystkie pokłady są wyposażone w specjalne przegrody pozwalające na separację przewożonych zwierząt, które automatycznie przystosowują swoją wysokość dla różnych wysokości pomiędzy pokładami – czyli dla wersji cztero lub trzy pokładowej. Naczepa jest skonstruowana w tzw. systemie „wolnym od chorób” tzn. powietrze kierowane do wnętrza naczepy jest filtrowane dwukrotnie (filtr wstępny i końcowy)

Naczepy mogą być wyposażone między innymi w:
• system wentylacji,
• system ogrzewania powietrza,
• rejestrator temperatury na każdym pokładzie,
• system automatycznego ogrzewania wody podczas postoju,
• zasilanie awaryjne,
• 2 lub 3 osie z hamulcami bębnowymi,
• automatyczny system mycia i dezynfekcji,
• wagę z rejestratorem ilości przewożonych zwierząt,
• układ pojenia wyposażony w system przedmuchu sprężonym powietrzem,
• system filtracji powietrza UV,
• system pomiaru CO2 na pokładach,
• system klimatyzacji,
• system zdalnego monitoringu i serwisu.

Podany powyżej opis jest tylko krótka charakterystyką i może zostać rozbudowana o inne urządzenia w zależności od potrzeb klientów 😊